NÄIN MPOWER TOIMII

Kuinka Mpower mittaa lihasten harjoitevastetta?

EMG

Kun lihakset aktivoituvat harjoitettaessa, ne tuottavat toiminnassaan sähköisiä signaaleja, joita kutsutaan nimellä EMG. Mpower käyttää pinta-EMG (sEMG) -teknologiaa EMG-signaalien ilmaisemiseen. sEMG-mittauksella saadaan hyödyllistä tietoa lihaksen harjoitevasteesta eli siitä, aktivoiko harjoite haluttua lihasta ja kuinka paljon. Useamman lihaksen samanaikaisella mittauksella voidaan tarkastella lihasten toiminnan tasapainoa.

POD

Mpower pod toimii yhdessä Mpower appin kanssa. Pod kiinnitetään iholle lihaksen päälle hihnalla tai tarralla mittaamaan lihaksen tuottamaa sEMG-signaalia. Pod kytkeytyy langattomasti Mpower appiin ja välittää mittausdatan appin analysoitavaksi.

APP

Mpower app laskee mittausdatasta useita parametreja, jotka kuvaavat lihaksen harjoitevastetta. App näyttää lihaksen toistokohtaisen aktivaation ja nopeiden solujen reaaliaikaisesti sekä tallettaa lihaskohtaiset aktivaatiotiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilille. Lisäksi app rekisteröi lihaksen saavuttaman uuden maksimiaktivaation ja laskee sarja- ja harjoitekohtaiset kokonaisaktivaatiot kehittymisen seuraamisen helpottamiseksi.