Kinesioteippausta voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
Näistä yleisimpiä ovat kivun lievitys, lihasten ja/tai lihastoimintaketjujen aktivointi, Ryhdin/asennon korjaus, nivelen tuki/rajoitus sekä imunestekierron tehostaminen.